For publikum
Forskningsdagene

Finn arrangement

Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Stensberggata 26,
0131 Oslo,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

Far og sønn på Forskningsdagene i Bergen 2009Fra Forskningstorget i Trondheim 2010

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verdens. For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra demonstrasjoner, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker grand prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Festivalen starter hvert år på onsdagen i uke nr 38 og avsluttes søndagen i uke 39.

Forskningsdagenes arrangører

Fra Forskningstorget i Bergen i 2011.Fra Forskningstorget i Bergen i 2011.

Innholdet i Forskningsdagene er det de lokale arrangørene som står for. Disse er universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, bedrifter, kommuner, museer, bibliotek, skoler, foreninger og andre offentlige og private organisajoner.

 Arrangørene bestemmer selv på hvilken måte de vil presentere seg og sin virksomhet, og er selv ansvarlige for å planlegge, finansiere og markedsføre arrangementene sine.

Tyvende gang i 2014

De første Forskningsdagene fant sted i 1995 på initiativ fra Norges forskningsråd. Festivalen har utviklet seg til å bli Norges største arena for allmennrettet forskningsformidling, med lokale arrangementer over hele landet.

Omlag 200 arrangører er med, fra Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag i et land med 4,5 millioner innbyggere. Festivalen utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde.

Forskningsdagenes nasjonale sekretariat

Forskningsdagenes prosjektledelse er lagt til Norges forskningsråd. En viktig del av sekretariatets arbeid er å binde sammen festivalens mange regionale arrangementer til en felles festival. I dette arbeidet inngår markedsføring, visuell identitet, profileringsmateriell og arbeid mot mediene. Internettsider og tilrettelegging av felles programdatabase er også blant sentrale oppgaver. I tillegg er sekretariatet et serviceorgan for arrangørene. Rekruttering og vedlikehold av arrangørmassen består bl.a. av oppstartseminar (kick off) om våren og evalueringsmøte om høsten. Sekretariatet sørger også for evalueringer av ulike tiltak i forbindelse med festivalen, som for eksempel analyse av medieoppslagene.

Forskningsdagene

  • Forskningsdagene blir i 2014 arrangert for tyvende gang
  • Festivalen starter onsdag i uke nr 38 og varer i tolv dager
  • Hvert år er det nærmere 1000 arrangementer i regi av 200 ulike forskningsinstitusjoner over hele landet, som presenterer forskning på utradisjonelt vis for folk flest
  • Norges forskningsråd i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, muséer, næringsliv, interesseorganisajoner, kommunale og statlige myndigheter står bak
  • De fleste arrangementene er gratis og åpne for alle

Omtaler arrangør