Kan digitale læringsressursar gje mindre miljøavtrykk?