Trener tospråklighet hjernen eller er det en historie om publiseringsskjevhet?