Hvordan kan vi selv ta vare på hjernen – kan trening gjøre den friskere?