Kartlegger bruk av planter fra vikingetiden til i dag