Årets tema "Fred og konflikt" setter viktige samfunnsutfordringer på dagsorden