Slik kan du få støtte til arrangementer under Forskningsdagene

Har du en idé til et arrangement som formidler forskning? Som skaper begeistring og engasjement? Da kan vi kanskje hjelpe deg med finansiering.

Fra Forskningstorget i Oslo - person med hvit frakk med ryggen til holder en rød paraply med hvit røyk under. Publikum uskarpt i bakgrunnen.

Forskningsdagene er en landsdekkende festival med store og små arrangementer over hele landet hver høst. De har alle et felles mål: Å formidle forskning til folk flest!

Alt fra forskningsinstitusjoner til for eksempel museer, biblioteker, sykehus, bedrifter og foreninger står bak arrangementene som kan foregå på forskjellige steder der folk er. Det kan være kafeer, puber, kjøpesentre, togstasjoner, kultur- og litteraturhus, båter, busser, torg i sentrum eller hos en institusjon.

 

Få hjelp med finansiering

Vi ønsker både nye og erfarne arrangører velkommen til å bidra under Forskningsdagene. I år er temaet for forskningsdagene energi. Det er positivt, men ikke et krav at arrangementene er relatert til årets tema. Fristen for å søke finansiering er 31. mars.

Det finnes to støtteordninger for søkere under forskningsdagene, en generell arrangementsstøtte (søknadsskjema), og en egen støtte til arrangementer som skjer under Researchers Night (søknadsskjema).

Viktig informasjon for arrangørere finnes i et egen gruppe i Teams. Vi velger ut om lag 30-50 arrangementer som får inntil 50 000 kroner i støtte fra den generelle arrangementstøtten. Tilgjengelige midler for denne støtteordningen er 600 000 kr.

Researcher's Night-støtten er en egen støtteordning for arrangementer som skal foregå på kveldstid den fjerde fredagen i september. Da er det nemlig Researchers' Night i hele Europa. Her er det ikke et maksbeløp, så her kan du få noe mer enn 50 000 kr per arrangement i støtte. Disse arrangementene skal rette seg mot allmennheten som "edutainment"-aktiviteter, med ønske om å øke folks kunnskap på en underholdende måte. Tilgjengelige midler for denne støtteordningen er 500 000 kr. Du finner mer informasjon om Researchers' Night hereller på EUs nettsider

Du kan sende inn skjemaene flere ganger dersom du har flere ideer, begrenset til ett arrangementsforslag pr innsendte skjema. Vi gir beskjed om hvilke arrangementer som får støtte i månedsskiftet mars/april, og pengene utbetales i etterkant av gjennomføringen.

Hva slags arrangementer ser vi etter?

Vi har noen kriterier som juryen bruker når de velger ut hvilke arrangementer som skal få støtte. Les gjerne disse før du sender inn ideen din!

  1. Arrangementer som formidler forskning! Forskningsdagene skal skape begeistring og forståelse for forskning. Det kan du for eksempel gjøre ved å vise fram ny forskning, eksempler på forskning som skjer på din institusjon eller demonstrere hvordan forskning betyr noe for oss hver eneste dag.

  2. Arrangementer som har en målgruppe innenfor allmennheten. Vi skal få forskning ut til folk og dele kunnskap på en underholdende og engasjerende måte. Det er også lettere å lage treffsikre arrangementer hvis du spesifiserer målgruppen, for eksempel ungdom mellom 16 og 19, eller de som er interesserte i et spesifikt område, som hobbyfiskere, småbarnsforeldre eller pensjonister.

  3. Nytenkende arrangementer. Med nytenkende mener vi for eksempel at det er ny arrangør, et nytt sted for arrangementene og/eller en ny arrangementsform – eller noe nytt innen forskningsformidling (for Forskningsdagene eller for deg som arrangør).

  4. Arrangementer som omhandler årets tema. Forskningsdagene har hvert år et nytt tema, og i 2023 er det energi som er tema for festivalen. Det er derfor positivt, men ikke et krav, om arrangementene på en eller annen måte er knyttet til temaet.

  5. Arrangementet gir folk kunnskap eller informasjon de ellers ikke ville fått. Forskningsdagenes målgruppe er folk flest. Vi kan derfor ikke støtte fagseminarer for forskerkollegaer eller rene bransjearrangementer.

  6. Arrangementer som foregår i festivalperioden. For å få arrangementsstøtte må arrangementet foregå innenfor festivalens tidsperiode, som er fra og med onsdag uke 38 til og med søndag uke 39. For 2023 blir det da mellom 20. september og 1. oktober. For å få Researchers' Night-støtte må arrangementet foregå på kvelden den siste fredagen i september, - i 2023 blir datoen 29. september.

  7. Arrangementer som har et spesifisert budsjett. Sett opp et budsjett som viser de ulike utgiftene. Du kan kun få støtte til budsjetterte utgifter, f.eks. honorar til eksterne og studenthjelpere, reisekostnader for eksterne bidragsytere, markedsføring eller leie av teknisk utstyr som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet etc. Vi kan ikke støtte lønn til fast ansatte eller permanent utstyr. Det teller positivt om arrangementet har en lav kontaktpris, slik at vi når ut til flest mulig per brukte krone.

  8. Forskningstorg på nye steder. Forskningstorg er en vanlig arrangementsform under Forskningsdagene. Merk at vi bare unntaksvis støtter enkeltboder på forskningstorg, men kan støtte selve forskningstorgarrangementet første året det arrangeres et sted.

Skjemaene der du fyller inn forslag til arrangementsstøtte eller Researchers' Night-støtte finner du under eller i toppmenyen i Forskningsdagenes Teams-rom for arrangører.

 
 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 02.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.