Aktuelt akkurat nå

Arrangementer som får støtte

Det er nå besluttet hvilke prosjekter som mottar støtte til arrangementer i festivalperioden og på Researchers' Night. Det kom inn 80 søknader, og 34 prosjekter totalt mottar støtte. Blant disse er det 26 prosjekter for arrangementsstøtte og åtte til Researchers' Night. Det ble utlyst 1,1 mill. kroner og alle midlene er fordelt. Omsøkt beløp var på over 2,7 mill. kroner.

Mange spennende søknader
Vi fikk inn svært mange gode søknader om midler til spennende og nyskapende kommunikasjonsprosjekter. Det har vært krevende å prioritere, og det har vært en grundig prosess hos oss for å komme fram til hvilke prosjekter som skal få støtte. Vi har også fått hjelp fra Forskningsrådets helseavdeling til å vurdere det helsefaglige innholdet i prosjektsøknadene.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

Krevende søknadsbehandling
Fordi vårt budsjett dessverre er begrenset, har de fleste som får midler fått kutt i sine søkebeløp. Vi håper at dere likevel klarer å gjennomføre arrangementene. Vi håper også at de mange gode prosjektene som ikke får midler fra oss også klarer å realisere sine arrangementsplaner!

Dette dekker støtten
I utlysningen legger vi vekt på nyskapende formidling. Hensikten med støtte fra oss er med andre ord at den skal gå til formidling. Vi dekker ikke ordinær lønn til ansatte eller bevertning. Allikevel har mange dette med i søknaden, spesielt mat og drikke til publikum som hele eller deler av søkebeløpet. Disse kostnadene er kuttet i tildelingene. Vi finansierer heller ikke markedsføring eller gaver, men selve arrangementet.

Ny søknadsprosess
Vi ser at det ble en stor overgang for mange å søke om midler gjennom Forskningsrådets søkeportal, og at det ble et mer omfattende arbeid for dere. Gjennomgangen hos oss har også tatt noe mer tid enn tidligere år. Vi håper at prosessen skal bli enklere neste år, og vil derfor tilby et webinar i forbindelse med utlysningen når den kommer.

Utlysning fra Forskningsrådet: støtte til arrangementer

Forskningsrådet har en generell utlysning som kan være relevant å søke på for dere som ikke har fått midler fra Forskningsdagenes ordning. Den har en løpende frist.

Hvis du vurderer å søke, er det svært viktig å lese nøye igjennom utlysningsteksten! Du kan sikkert gjenbruke noe av det du har skrevet i søknaden til Forskningsdagene, men igjen, pass på at du følger de retningslinjene og kravene som stilles i utlysningen.

 

Les mer om utlysningen

Registrer arrangementene deres på den landsdekkende oversikten

Forskningsdagene er en av Europas største forskningsfestival. For å vise fram alt som skjer i løpet av festivalperioden lager vi en landsdekkende arrangementsoversikt. Her kan dere registrere arrangmentene deres. 

Felles profilering av arrangementene

Kjøpe profilprodukter

Du kan kjøpe profilprodukter i Forskningsdagenes nettbutikk.  Lenken ligger også i Teamsrommet for Forskningsdagene-arrangører.

Til Forskningsdagenes nettbutikk

Bestille premie beste bod

Her kan dere bestille premie til beste bod på ditt forskningstorg. Fristen er 8. august.

Bestill premie til beste bod her

Logo og maler

Logo for Forskningsdagene

Maler for 2024

Her finner du malene til materiell for markedsføring og sosiale medier. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 17.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.