Aktuelt akkurat nå

Ny støtteordning for Forskningsdagene

Fra i år har det blitt besluttet at støtteordningen til Forskningsdagene skal lyses ut på samme måte som Forskningsrådets øvrige utlysninger om midler. Utlysningen kommer under ordningen Koordinerings- og støtteaktivitet (KoS).

Vi lyser ut midler til to varianter for arrangementsstøtte under Forskningsdagene:

1. Arrangementsstøtte

Vi utlyser midler til arrangementer av en viss størrelse: minimum søknadssum 25 000 og maksimum 50 000 kr. 
Vi oppfordrer til samarbeid mellom flere institusjoner/arrangører og til å lage større, kreative og synlige arrangementer.

De siste årene har vi fått veldig mange søknader, og også mange om små beløp. Vi ønsker nå at støtteordningen skal benyttes til litt større arrangementer, og gjerne samarbeid mellom flere institusjoner. Derfor er det også en nedre grense for å søke støtte i år.

Vi ønsker å vektlegge årets tema, så støttemidlene vil gå til arrangementer som tar temaet helse i bruk.

2. Støtte til Reserachers' Night, ettermiddag/kveld 27. september

Midler til Researchers' Night forutsetter at arrangementet finner sted 27. september, som er en felles forskernatt i hele Europa. Vi har ikke satt en nedre grense for beløp i denne ordningen, og vi vurderer søknader opp til 100 000 kr.

Kriterier for begge ordninger:

  • Midlene skal benyttes til forskningsformidling og ikke lønn til fast ansatte/administrasjon eller servering
  • Midlene skal benyttes til arrangementer som tar i bruk årets tema: helse
  • Arrangement som får støtte skal registreres i Forskningsdagenes felles arrangementsoversikt
  • Arrangementene skal synliggjøres i arrangørenes egne kanaler, og bruke Forskningsdagenes maler
  • Søkere som får midler skal fylle ut Forskningsdagenes evalueringsskjema etter festivalen

Frist for å levere søknad til begge variantene: 24. april

Vi gleder oss til å se gode forslag til arrangementer i årets festival!

Støtteordninger

Arrangementsstøtte

Du kan søke oss om generell arrangementsstøtte. I denne varianten kan du søke om 25.000 til 50.000 kroner til å dekke kostnader som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer under festivalperioden. 

Dere spesifiserer hvilken støtteordning dere søker i prosjektbeskrivelsen.  

VIKTIG:
Les utlysningsteksten godt, spesielt krav til innhold og utforming.
Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype. Vi vurderer ikke andre vedlegg enn de som er spesifisert i utlysningen og vi godtar ikke ettersending av vedlegg.
Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Mal for prosjektbeskrivelse finner du i utlysningen. 

Her finner du utlysningen

Researchers' Night

Du kan søke om støtte til Reserachers' Night, det vil si for arrangementer som skal foregå på kveldstid den siste fredagen i september. I denne varianten kan dere søke om inntil 100.000 kroner per arrangement.  

Dere spesifiserer hvilken støtteordning dere søker i prosjektbeskrivelsen.  

VIKTIG:
Les utlysningsteksten godt, spesielt krav til innhold og utforming.
Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype. Vi vurderer ikke andre vedlegg enn de som er spesifisert i utlysningen og vi godtar ikke ettersending av vedlegg.
Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Mal for prosjektbeskrivelse finner du i utlysningen. 

Her finner du utlysningen

Felles profilering av arrangementene

Kjøpe profilprodukter

Du kan kjøpe profilprodukter i Forskningsdagenes nettbutikk.  Lenken ligger også i Teamsrommet for Forskningsdagene-arrangører.

Til Forskningsdagenes nettbutikk

Bestille premie beste bod

Her kan dere bestille premie til beste bod på ditt forskningstorg. Frist er 7. august.

Bestill premie til beste bod her

Logo og maler

Logo for Forskningsdagene

Maler for 2024

under arbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 08:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.