Vil du være arrangør under Forskningsdagene?

Forskningsdagene er en arena hvor du kan fortelle folk flest om forskning. Du er velkommen til å lage egne formidlingsarrangementer og være en del av festivalen!

Har du lyst til å være med på Forskningsdagene?

Festivalen er til for alle som ønsker å skape begeistring og forståelse for forskning, hvordan forskning foregår, og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Forskningsdagenes arrangører er alt fra universiteter og høyskoler til lokalhistorielag, biblioteker og interesseorganisasjoner. Det eneste kravet er at arrangementene handler om forskning, og at man registrerer arrangementet sitt som en del av festivalen. Arrangementene må også foregå innenfor festivalperioden.

Forskningsdagene er til for alle fag og alle forskningsfelt, og vi har hvert år et tema for festivalen. Den enkelte arrangør velger selv om egne arrangementer skal være innenfor årets tema eller ikke.

Vi har et eget nettverk for Forskningsdagene-arrangører. Ta kontakt, så legger vi deg til som bruker av vårt felles Teams-rom. Der finner du praktisk informasjon og kan stille spørsmål eller være med i ulike dialoger.

Tips til nye arrangører av Forskningsdagene

Vi har samlet noen tips det kan være nyttig å ta med seg når man skal arrangere et nytt Forskningsdagene-arrangement. Det kan være nyttig å tenke gjennom hvorfor vil du si hva til hvem. Og hvor du treffer denne måøgruppen enklest. Se våre tips.

Er du allerede arrangør?

Her har vi samlet informasjon fra nyhetsbrevene vi sender ut. Her finner du også lenker til profilprodukter og markedsføringsmateriell. Se aktuell informasjon her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 22.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.