Vil du være arrangør under Forskningsdagene?

Forskningsdagene er en arena hvor du kan fortelle folk flest om forskning. Du er velkommen til å lage egne formidlingsarrangementer og være en del av festivalen!

Har du lyst til å være med på Forskningsdagene?

Festivalen er til for alle som ønsker å skape begeistring og forståelse for forskning, hvordan forskning foregår, og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Forskningsdagenes arrangører er alt fra universiteter og høyskoler til lokalhistorielag, biblioteker og interesseorganisasjoner. Det eneste kravet er at arrangementene handler om forskning, og at man registrerer arrangementet sitt som en del av festivalen. Arrangementene må også foregå innenfor festivalperioden.

Forskningsdagene er til for alle fag og alle forskningsfelt, og vi har hvert år et tema for festivalen. Den enkelte arrangør velger selv om egne arrangementer skal være innenfor årets tema eller ikke.

Vi har et eget nettverk for Forskningsdagene-arrangører. Ta kontakt, så legger vi deg til som bruker av vårt felles Teams-rom. Der finner du praktisk informasjon og kan stille spørsmål eller være med i ulike dialoger.

Registrer arrangementet ditt

For at vi skal kunne lage oversikt over arrangementene under Forskningsdagene og for at vi kan sende ut spørreskjema for evalueringer etter arrangementene trenger vi at dere sender oss informasjon om arrangementene deres.

Det tar få minutter å fylle ut skjemaet. På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Frist: 10. september 

Send inn info om arrangementene dine her

Bestille premie beste bod

Her kan dere bestille premie til beste bod på ditt forskningstorg. Frist er 7. august.

Bestill premie til beste bod her

Bestill setetrekk

Sett preg på ditt campus, ditt nærmiljø eller sentrum der du bor under Forskningsdagene med røde sykkelsetetrekk! Du får dem gratis tilsendt fra Forskningsdagenes sekretariat.

Frist for å bestille sykkelsetetrekk er 30. august

Bestill setetrekk til din organisasjon her

Kjøpe profilprodukter

Du kan kjøpe profilprodukter i Forskningsdagenes nettbutikk.  Lenken ligger også i Teamsrommet for Forskningsdagene-arrangører.

Til Forskningsdagenes nettbutikk

Presentasjon av kampanjen 2023

Last ned kampanjepresentasjon (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2023, 11:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.