Vil du være arrangør under Forskningsdagene?

Forskningsdagene er en arena hvor du kan fortelle folk flest om forskning. Du er velkommen til å lage egne formidlingsarrangementer og være en del av festivalen!

Har du lyst til å være med på Forskningsagene?

Festivalen er til for alle som ønsker å skape begeistring og forståelse for hvordan forskning foregår, og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Forskningsdagenes arrangører er alt fra universiteter og høyskoler til lokalhistorielag og interesseorganisasjoner. Det eneste kravet er at arrangementene handler om forskning, og at man registrerer arrangementet sitt som en del av festivalen.

Forskningsdagene er til for alle fag og alle forskningsfelt, og vi har hvert år et tema for festivalen. Den enkelte arrangør velger selv om egne arrangementer skal være innenfor årets tema eller ikke.

Vi har et eget nettverk for Forskningsdagene-arrangører. Ta kontakt, så legger vi deg til som bruker av vårt felles Teams-rom. Der finner du praktisk informasjon og kan stille spørsmål eller være med i ulike dialoger.

Her kan du registrere deg med den e-postadressen du bruker i Teams. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 16.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.