Om oss

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler.

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra åpne laboratorier, utstillinger og debatter til båtturer, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Festivalen starter hvert år onsdag i uke 38 og avsluttes søndag i uke 39.

Forskningsdagenes arrangører

Innholdet i Forskningsdagene er det de lokale arrangørene som står for og arrangørene bestemmer selv på hvilken måte de vil presentere seg og sin virksomhet. Disse er universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt, bedrifter, kommuner, museer, bibliotek, skoler, foreninger og andre offentlige og private aktører. Arrangørene er selv ansvarlige for å planlegge, finansiere og markedsføre arrangementene sine.

På det meste er om lag 200 arrangører er med, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord, noe som gir oppmerksomhet og gjennomslag i et land med nesten 5,4 millioner innbyggere. Festivalen er Norges største arena for allmennrettet forskningskommunikasjon og utmerker seg også i europeisk sammenheng for sin geografiske og faglige bredde. 

Hvert fylke har sin regionkontakt som hjelper til å koordinere aktiviteter og markedsføring. Send oss en e-post, så setter vi deg i kontakt med din regionkontakt.

Forskningsdagenes nasjonale sekretariat

Festivalens prosjektledelse og sekretariat ligger i avdeling for forskningskommunikasjon i Norges forskningsråd. Vi har ansvar for åpningsarrangementet, nasjonal finale i Forsker Grand Prix og diverse debatter og frokostmøter. 

En viktig del av sekretariatets arbeid er å binde sammen festivalens mange regionale arrangementer til en felles festival. I dette arbeidet inngår markedsføring, visuell identitet, profileringsmateriell og arbeid mot redaksjonelle og sosiale medier. Drift av nettsted for publikum og arrangører, samt den felles databasen som utgjør festivalens program er sentrale oppgaver. I tillegg er sekretariatet et serviceorgan for arrangørene. Rekruttering og vedlikehold av arrangørmassen foregår blant annet på oppstartseminar om våren og evalueringsmøte om høsten.

Vi sender ut nyhetsbrev til arrangørnettverket med nyttig informasjon om f.eks utlysning av økonomisk støtte til arrangementer, invitasjon til fellesmøter og tidsfrister. Du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt

Lurer du på noe? Send oss en felles e-post eller ta direkte kontakt med Anne Riiser i sekretariatet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2023, 10:32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.