Tips til deg som arrangør under Forskningsdagene

Vi har samlet noen tips det kan være nyttig å ta med seg når man skal arrangere et Forskningsdagene-arrangement.

Spør deg selv:

Hva vil du si?

  • Hva er tema for arrangementet?
  • Hva er hovedbudskapet?
  • Hva er den røde tråden?

Ikke gap over for mye eller gjør det for komplisert. Ofte er det fint med færre innledere og mer tid til spørsmål.

Hvem vil du si det til?

Forskningsdagene henvender seg til "folk flest", men dette er en stor gruppe. Det er lurt å tenke nøye over hvem man ønsker å henvende seg til og velge seg ut mindre målgrupper. Da er det lettere både å spisse budskapet og å markedsføre arrangementet. 

Hvem passer best til å snakke med publikummet ditt?

Hvem skal formidle? Studenter, forskere eller kommunikasjonsmedarbeidere? Trenger dere å leie inn noen, eller kan dere la lokale krefter få oppmerksomheten alene?

Har stedet dere er på noen utflyttere som kan komme "hjem" og snakke om forskningen sin? Dersom publikummet ditt kan identifisere seg med den som snakker er det ofte lettere å nå frem med det man vil si.

Når skal dere formidle? 

Passer arrangementet best som et frokostarrangement, dagarrangement eller et kveldsarrangement? Det kommer an på målgruppen og stedet for arrangementet. 
Ønsker dere å nå folk som kan gå på arrangementet på vei til jobben, eller komme rett etter jobb? Et arrangement med frokostservering kl. 8 tar ikke så mye av arbeidsdagen. Er arrangementet rett etter jobb kan det være lurt å servere en kopp kaffe og kanskje ha mulighet til å kjøpe noe å bite i for publikum. Senere på kvelden kan det være hyggelig om det er en bar eller kafé i nærheten der det er mulighet for å kjøpe seg en kaffe eller noe å drikke. 
Ønsker dere å nå skoleelever er det lurt å legge arrangementet til dagtid og sørge for at det er relevant for læreplanen til det klassetrinnet man ønsker å nå. Da er det lettere for lærerne å ta med elevene dit. Kanskje man selv kan komme på skolen så elevene slipper å reise? 

Hvordan skal du få publikum til å få vite om arrangementet ditt?

Tenk på hvordan du best når det publikummet du ønsker deg. Det kan være via egen eller kommunens nettside, annonser på sosiale medier eller i lokal presse, kontakt på e-post eller på annen måte med relevante lag og foreninger, løpesedler som deles ut i f.eks. resepsjonen hos bedrifter, til idrettslagene, på bibliotekene eller på skolen, plakater eller gjennom andre kanaler.

Bruk av årets tema

Forskningsdagene er til for alle fag og alle forskningsfelt, men for å spisse markedsføringen har vi hvert år et overordnet tema. Dette preger artiklene vi skriver på nettsiden og markedsføringsmateriellet.  
Vi er opptatt av at den lokale forskningen kommer frem, så det er opp til arrangørene å velge om man vil bruke temaet i arrangementene sine eller ikke. Kanskje passer ikke temaet i forhold til det man forsker på i det hele tatt, kanskje kan man bruke temaet i overført betydning. Årets tema blir besluttet av Forskningsrådets ledelse og skal speile norske forskningssatsninger og utfordringer. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 22.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.