Hav

Mange i Norge er glade i havet. Nå vil vi at enda flere skal få kunnskap om - og bli opptatt av det. Under årets festival skal vi vise frem den beste havforskningen Norge har å by på.

– Selv om mye er ukjent når det gjelder havet, så er det også utrolig mye vi vet og kjenner til - og norske forskere er blant de beste på hav i verden. Havet har alltid vært viktig for Norge, og det blir ikke mindre viktig fremover. Derfor har vi valgt hav som tema for Forskningsdagene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit.

Havet er vår opprinnelse, og det er nesten ikke mulig å overvurdere havets betydning for alt liv på jorda. Havet er også avgjørende fordi det gir mat til mennesker og andre arter, og det er grunnlag for de store værsystemene som sørger for nedbør over hele kloden. Havet har stor kulturell betydning for nordmenn, og havnæringer har avgjørende betydning for nasjonaløkonomien i Norge.

– De siste årene har vi virkelig begynt å forstå hvor sentral rolle havet spiller i alt fra klimaendringer, til produksjon av mat, energiproduksjon og som transportåre. Samtidig ser vi at havet utsettes for stort press og at mye av livet i havet nå endres som følge av dette. Det haster med å øke kunnskapen for å ta vare på og forvalte vår største fornybare ressurs, sier Sundli Tveit.

Årets tema for Forskningsdagene sammenfaller også godt med FNs havforskningstiår. Det er viktig å forstå havet for å kunne bruke ressursene knyttet til havet på en mer bærekraftig måte.

Bedre forståelse

FNs havforskningstiår legger opp til et globalt kunnskapsløft om havet slik at vi kan nå bærekraftsmålene. Og, minst like viktig, at kunnskapen skal tas i bruk – i forvaltning, næringsliv og i hele samfunnet.

– Havforskningstiåret er lagt opp slik at det er innsatsen vi alle gjør som til sammen fører til at vi når det store målet – altså et bærekraftig samfunn. At Forskningsdagene 2022 har hav som tema gir oss alle en god mulighet til å jobbe for at forståelsen for havet øker, sier Sundli Tveit.  

Innholdsrikt tema

Opp gjennom historien har havene vært gjenstand for både samarbeid og konflikt. Det har både gitt og tatt liv, og stått sentralt i noen av menneskenes største bragder. I århundrer har mennesker kjempet for å mestre havet.

Festivalsjef Sidsel Flock Bachmann har god erfaring med brede temaer under Forskningsdagene. Gjerne temaer som kan tolkes på flere måter og brukes av mange fagmiljøer. 

- Vi tolker temaet hav bredt, og her finnes det mye god forskning vi kan løfte fram! Tenk bare på rene hav uten forurensing, bærekraftig forvaltning av hav og kystområder, artene og økosystemene i havet, trygg og sunn sjømat, stoffer fra havet i nye medisiner, havet i geopolitisk betydning, og for rekreasjon. Vi kan også ta opp for eksempel havbruk, fiske og fangst, energi, skipsfart, turisme, havet i kunsten, litteraturen og historien, og at havet gir nye oppdagelser som kan brukes på nye måter, sier Bachmann.

Forskningsdagene er en landsdekkende festival med store og små arrangementer over hele landet hver høst. De har alle et felles mål: Å formidle forskning til folk flest!

- Vi gleder oss til å utforske hav-temaet med engasjerende møter mellom forskere og befolkningen til høsten, avslutter Bachmann.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 22.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.