Energi i alle former

Norge og verden befinner seg i en eskalerende klima- og naturkrise. Vi må endre måten vi produserer, distribuerer og bruker energi på. I tillegg er Europa rammet av en grusom krig, hvor energi blir brukt som våpen. Sikker tilgang til energi har blitt et stort og viktig tema.

Et bymiljø bruker energi på veldig mange måter, og det har betydning hva slags energi og hvor mye energi som brukes til for eksempel transport, oppvarming og i bygningsmaterialer. Foto: Shutterstock

– Forskning og innovasjon på energi er viktigere enn noen gang, og Norge har miljøer i verdenstoppen, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet. – Under Forskningsdagene 2023 skal vi vise fram norsk, banebrytende energiforskning og innovasjoner som skal bidra til å løse de største utfordringene verden står overfor.

Energikriser kan bidra til nytenkning og endring, men kan samtidig undergrave oppslutningen blant befolkningen for omstillingen vi må gjennom. Det kan også være vanskelig å få oversikt over et så stort tema. Forskningsdagene har derfor en viktig rolle i å spre kunnskap og å skape debatt, og forskerne og institusjonene har gjennom festivalen en unik mulighet til å nå ut til folk over hele landet.

Energi er tett koplet til flere av FNs bærekraftsmål, og har stor betydning for om vi lykkes med klimamålene. I tillegg til energi i form av elektrisitet, olje og gass, omfatter temaet også spørsmål om transport, bygninger og bygningsmaterialer, og ikke minst nye grønne energiformer som sol- og vindkraft.

Dilemmaer knyttet til petroleumsindustrien engasjerer, og kjernekraft har kommet mer på agendaen igjen. Kostnadsnivået for energi til både private hjem og virksomheter har skapt stor oppmerksomhet, og spørsmål er hvordan vi kan redusere bruken av energi og naturressurser er mer aktuelt enn noen gang.

– Vi håper på mange spennende debatter under Forskningsdagene, sier prosjektleder for Forskningsdagene, Anne Riiser.

– Og som tidligere år oppfordrer vi arrangørinstitusjonene til å tenke nytt og bredt omkring årets tema. Energi kan være så mye mer enn det vi kanskje tenker på først, som f.eks. energien vi har i kroppen og energi fra mat. Det kan også være energi som tema i kunst og litteratur. Energi er i det hele tatt et tema som gir mange ulike institusjoner over hele landet store muligheter til å vise fram sin forskning på nye måter.

Gravemaskin på snødekt anleggsplass
Energi er en viktig faktor også når det gjelder utbygging innenfor transport og infrastruktur, enten det er utbygging av vei eller bygninger, om det er sentralt eller i mindre sentrale strøk. Foto: Shutterstock.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 17.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.