Et dypdykk i havets hemmeligheter

Droner kan brukes til mer enn spionasje. På campus Narvik lærer du om hvordan undervannsdroner brukes til å avdekke nødvendig kunnskap om tang og tare, og får et innblikk i andre mysterier som havet har å tilby.

Undervannsdroner kan brukes til å avdekke nødvendig kunnskap om tang og tare.

Tang, tare og sjøgress er ikke bare viktige deler av økosystemet vårt, det er også en kilde til næring. Denne vegetasjonen er imidlertid mer vanskelig tilgjengelig enn den vi har på landjorda, og derfor vet vi også mindre om den. I dag brukes det stikkprøver, men i MASSIMAL-prosjektet bruker de droner for å ta bilder av og kartlegge undervannsvegetasjon i sin helhet.

22. september åpner Forskningsdagene ved campus Narvik, med fem påfølgende arrangementer i stor og liten skala frem til 30.09. Her vil du få et dypdykk i forskningen ved UiT, der temaet “hav” går igjen som en rød tråd.

Et av arrangementene, “Vandring i sjøgata”, går gjennom hele perioden, og her kan store og små få et innblikk i UiTs forskning. Sjøgata skal innredes tematisk slik at du som publikum sitter igjen med en opplevelse av havets betydning for regionen og Narvik. Her vil det være flere stasjoner med interaktiv deltakelse.

Flere av aktivitetene er tilpasset barnehagens rammeplan for opplæring og læreplanen for barnetrinnet. For barnehagene er natur, miljø og teknologi., samt kultur viktige punkter i rammeplanen, og gjennomføringen av arrangementene er i stor grad tverrfaglige og stiller flere interessante spørsmål knyttet opp mot de fleste grunnfagene i skolen.

Audun Reigstad fra UiT mener det er viktig å vise det spennende som omhandler hav og vann på campus, på en måte som er forståelig for hvem som helst. Videre tenker han at det å vise frem havrelaterte forskningsprosjekter på samme arena som de viser en utstilling om hav sett fra mer kjente perspektiver (Narvik kystlag, Narvik dykkerklubb, Narvik vann), kan være med å bygge bro mellom befolkningen og forskningsaktivitetene deres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 17.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.