Hva er greia med mikroalger?

Mikroalger er grunnen til at flamingoer er rosa og at laksen er full av omega-3. Og så produserer de 70 % av alt oksygenet på kloden. Bli med til Nasjonal Algepilot Mongstad, hvor forskerne dyrker alger, og finn ut hva slags produkter vi kan lage av dem.

Dorinde Kleinegris (nr. 2 fra høyre) og de andre forskerne på NORCE NORCE Norwegian Research Centre AS ønsker næringslivet velkommen til Nasjonal Algepilot Mongstad for å lære mer om hvordan mikroalger kan utnyttes kommersielt. (Foto: Thor Brødreskift)

Nasjonal Algepilot Mongstad er et forskningsanlegg hvor det blir produsert blant annet omega-3-rike mikroalger. Disse algene kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr, og de regnes som en av de mest lovende kildene til nye matprodukter.

- Mikroalger er en svært allsidig gruppe organismer, de krever ikke dyrkbar mark eller ferskvann, og de kan høstes nesten hele året. Dette gjør dem attraktive for kommersiell utnyttelse, sier Dorinde Kleinegris. Hun jobber på forskningsinstituttet NORCE, og inviterer næringslivet til å komme på besøk på algepiloten på Mongstad under Forskningsdagene 2022.

Bussen går klokka 9 fra Bergen til Mongstad. Under besøket til den nasjonale algepiloten vil forskere fra NORCE fortelle hvordan forskningen deres kan få ned produksjonskostnadene og øke produksjonsskalaen slik at mikroalger kan oppnå sitt fulle potensiale som råvare. De vil vise anleggene og forteller mer om hvordan alger produseres.

Videre blir det en diskusjon omkring mikroalger som nåværende og fremtidig råstoff og deres potensial innenfor den sirkulære bioøkonomien. Dessuten skal forskerne snakke om mikroalgenes rolle i havet og hvordan denne kunnskapen hjelper oss til å få en bedre forståelse av både mulighetene, samt hvordan vi kan optimalisere produksjonsprosessen.

Etter omvisningen og en liten lunsj, tar deltakerne båt tilbake til Bergen. I løpet av båtturen vil forskerne snakke mer om forskningen sin og det er tid til spørsmål og nettverksbygging. Forskere fra forskningsgruppene tilknyttet algepiloten blir med på hele turen for å svare på spørsmål og knytte kontakt med deltakerne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 16.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.