Stor interesse for å arrangere under Forskningsdagene

Interessen for å bli med på årets festival og søke om støtte til arrangementer var rekordhøy i år. Totalt kom det inn 125 arrangementsforslag fra både gamle og nye arrangører til de to støtteordningene.

Person med netting med sensorer på hodet lærer om hjernen på Forskningstorget i Oslo

Ønsket støtte var i år på til sammen nær 3,8 millioner kroner for de foreslåtte arrangementene, og vi gir 1,1 millioner til 49 arrangementer. Dessverre har vi måttet si nei til mange gode arrangementer, og få har fått hele beløpet de har søkt om. Vi håper at alle klarer å realisere sine planer også uten støtten fra oss.

Alle slags temaer er velkomne under Forskningsdagene, men vi legger litt ekstra vekt på å støtte arrangementer som tar opp årets tema. I år er temaet energi, i alle sammenhenger. Vi ser at mange har tatt opp ballen på spennende måter. Flere har planer om arrangementer som tar for seg f.eks. menneskers energi, energi i kunst og andre tolkninger av temaet. Men det er naturligvis flest arrangementer som vil handle om grønne energiformer og debatter omkring energiløsninger og bærekraft for framtiden.

Samtidig er det mange gode arrangementsforslag som får støtte ikke har energi som tema. 

Skape engasjement og forståelse for forskning

Arrangementene skal bidra til Forskningsdagenes mål: å skape begeistring og forståelse for forskning. Det kan for eksempel være å vise fram forskning knyttet til årets tema, ny forskning, eksempler på forskning som skjer på institusjonene rundt om i landet, hvordan forskning betyr noe for oss hver eneste dag, - eller å vekke interesse for forskning. Arrangementene under Forskningsdagene retter seg mot allmennheten og er aktiviteter som øker folks kunnskap om forskning på en underholdende eller engasjerende måte.

Forskningsrådet deler ut støtte til arrangementer gjennom to ordninger – generell arrangementsstøtte og støtte til arrangementer under Researchers' Night, som i år er 29. september.

Disse får arrangementsstøtte:

•    Høgskulen i Volda, med Mat og energi (Arbeidtittel)
•    Strilabiblioteket, Alver kommune med Er kjernekraft eit alternativ?
•    Strilabiblioteket, Alver kommune med Barnelaurdag på biblioteket- Vi markerer forskingsdagane
 • OsloMet, med Hands-on med kvantedatamaskiner
•  Fridtjof Nansens Institutt, med Energifrokost – forskerstafett med Fridtjof Nansens Institutt
•    Universitetet i Stavanger, Levende historie – å utforske fortiden her og nå
•    UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad, med Skoleovertakelse
•    NGI - Norges Geotekniske Institutt, med CO2 lagring: Trygt og avgjørende for å nå klimamålene
•    Museum Nord avd. Vågan – Lofotakvariet, med en dag for ungdom 7-10 trinn og et kveldsarrangement for voksne, tittel ikke klar
•    Sandnes bibliotek, med AI fra A til Å
•    Universitetet i Stavanger, med Vi har ikke alltid vært her – beverens reise
•    Vestby bibliotek, med Kjernekraft - bærekraftig energi?
•    Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med Kroppen din (forskningstorg)
•    Forskningsdagene i Bergen, med Ni om Energi, Science Pub
•    UiT Skolelaboratoriet i realfag og teknologi, med Batterier av matavfall - Kan framtidens batterier være miljøvennlige?
•    Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, med På spor etter mørk energi med Euclid
•    NIBIO Tingvoll med Bestill en forsker
•    Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Insitutt for samfunnsfag, religion og etikk, med Hellig energi? Fra middelalderkatedral til ley lines på Domkirkeodden
•    Runde Miljøsenter AS med Drivkrafta til alt
•    Høgskolen i Innlandet, med Kreftene og energien vi velger å BRUKE på sosiale medier.  Hva slags energi TAPER vi på veien? Hvordan kan vi ta styringa selv?
•    Senter for grunnforskning (CAS) med Energi og en verden i forandring
•    UiT- Norges arktiske universitet - Campus Narvik med Forskningstorg i glassgata
•    Trøndelag fylkesbibliotek med Lån en forsker-turné
•    Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet med Kroppens energikamp
•    UiT Norges arktiske universitet - Senter for samiske studier med Psykisk helse i Sápmi - fra fornorskning til forsoning
•    Universitetet i Bergen ved Alrek helseklynge med Forskningsnatt: A, B eller C-menneske? Søvn, helse og vår biologiske klokke (arbeidstittel)
•    Stiftelsen Helgeland Museum med Energi på Helgeland
•    Halti Næringshage AS med Forskerne kommer!
•    Høgskolen i Innlandet med Forskerkamp
•    Vitensenteret i Sogn og Fjordane med Energi på hjul
•    Hole bibliotek, med Kortreist strøm i Hole. Er det mulig?
•    CIENS med Energi, klima og natur: Fornybar energi - hva er de gode løsningene?
•    Forskerforbundet UiO med Forskernatt - forskernes eget talkshow
•    Rådet for psykisk helse, med Energi og psykisk helse

Disse får støtte til arrangementer som en del av Researchers' Night: 

•    NTNU Vitensmapsmuseet, med Researchers' Night, Ungdommens forskernatt
•    Helgeland Museum, avdeling Træna med Mon tro hva som kan flytte fjell? 
•    Akademiet for yngre forskere, med Young Researchers' Night
•    Høyskolen Kristiania, med Formidling av kunstnerisk forskning som middel for områdeutvikling (Arbeidstittel)
•    Atlanterhavsparken Vitensenter, med Researchers' night på Atlanterhavsparken
•    Forskningsdagene i Bergen, med Energi for Framtiden
•    Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, med Natt på senteret
•    Vitensenteret Innlandet, med Forskerkveld 2023
•    Høgskolesenteret i Kongsvinger, med Forskerkveld i Kongsvinger – Kunnskapsbonanza
•    Pint of Science Norway, med Energy challenges & ideas for a greener future
•    UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad, med «Ti still – fortæll»
•    Samisk høgskole, med Samisk energi nå og i fremtiden (arbeidstittel)
•    Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), med Fra kull til kunnskap - energiomstillingen i Arktis
•    Lillestrømsbibliotekene, med Pub- til -pub- til forskningsfest
•    Nord universitet, med InnoTalk X - Regenerativt landbruk

Tusen takk for alle de spennende arrangementsforslagene, vi håper å få oppleve dem alle under Forskningsdagene i september!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 09:13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.